Miło mi zakomunikować, że na wystawie "Hallo! Hallo!... tu radiowy Poznań" 1927-1939, która odbyła się
w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu wśród eksponatów prezentowane były odrestaurowne
i w pełni sprawne przedwojenne odbiorniki radiowe z mojej kolekcji. "Perłą w koronie "
i zwieńczeniem kolekcji był radioodbiornik PREMS z 1938 roku
, wyprodukowany w Poznaniu przez Krajowe Zakłady Radiotechniczne "PREMS". Gościł on na moim warsztacie kilka miesięcy, aby w całej okazałości godnie reprezentować w/w tytuł jako jedyny odbiornik produkowany w Poznaniu
w tamtych czasach. 
 
 Wystawa przypomniała
i zobrazowała ogromną rolę historyczną
i kulturotwórczą poznańskiego radia powstałego w 1927 roku.

Galeria